wedding20141115_0315

William Wanchi

2014.11.15
婚禮紀錄 William Wanchi@嘉義一葉日本料理
儀式:嘉義一葉日本料理
宴客:嘉義一葉日本料理
平面拍攝:小棣
更多高畫質照片盡在Flickr:點我